Beyanname Eğitimi

 • Eğitmen
 • Kategori
  Muhasebe

Beyanname Eğitimi

Üniversite öğrencilerinin, muhasebe alanında çalışmak isteyenlerin ve muhasebe bürolarında çalışmayı hedefleyenlerin katılabileceği bir eğitimdir.

Beyanname Eğitiminin Hedefi

Muhasebe mesleğini icra edenler, devlet ile mükellef arasında bir köprü görevi görmektedir. Devletin elde ettiği gelirler arasında verginin, önemli bir özelliğe ve en büyük paya sahip olduğu bilinmektedir.  Devlet, gerçek ve tüzel kişilerin elde ettiği gelirlerinden vergi adı altında pay almaktadır. Buna göre, muhasebe ile verginin iç içe geçmiş kavramlar olduğu söylenebilir. Muhasebe alanında çalışan bireylerin temel düzeyde vergi uygulamalarına hakim olması gerekmektedir. İşletmelerin her ay veya belli periyodlarda yükümlü oldukları vergiler bulunmaktadır. Yetkin bir muhasebe çalışanın bu vergiler ile ilgili donamlı bir bilgi düzeyine sahip olması gerekmektedir. Bu doğrultuda biz Yeditepe Akademi Eğitim ve Danışmanlık Merkezi olarak Beyanname Eğitimi programımızda hedefimiz şudur; katılımcılarımıza vergi ile ilgili temel bilgileri öğrenmelerini sağlama ve beyanname düzenleme becerisi kazandırma.


Beyanname Eğitiminin Kazanımları

 • Vergi ile ilgili temel kavramları bilme
 • Beyanname ve türlerini tanıma
 • Beyanname düzenleme

Beyanname Eğitiminin İçeriği

 • KDV Beyannamesi Düzenleme
 • Muhtasar Beyanname Düzenleme
 • Geçici Vergi Beyannamesi Düzenleme
 • Kurumlar Vergisi Beyannamesi Düzenleme
 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Düzenleme
 • e-beyanname uygulamaları

 

Beyanname Eğitiminde Neden Yeditepe Akademiyi Tercih Etmeliyiz?

                     Beyanname Eğitimi, mesleki yeterliliğe sahip, güncel değişiklikleri takip eden ve kaliteli sunum yeteneğine sahip profesyonel eğitmenlerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Kurs Bilgileri

 • Süre: 3 ay

Eğitmenler