Bordrolama Eğitimi

 • Eğitmen
 • Kategori
  Muhasebe

Bordrolama Eğitimi

Muhasebe alanında çalışmak isteyenlerin, şirketlerde bordro uzmanı olarak çalışmayı hedefleyenlerin ve insan kaynakları bölümünü okuyan öğrencilerin katılabileceği bir eğitimdir.

Bordrolama Eğitiminin Hedefi

İşletmelerin bulundukları sektörde başarılı olmasını etkileyen unsurlardan biri de çalışan memnuniyeti ve çalışanların kurumlarına karşı geliştirdikleri aidiyet duygusudur. Çalışanın çalıştığı kuruma karşı aidiyet duygusunun oluşmasının en temel unsuru güvendir. Bu açıdan değerlendirdiğimizde çalışana ait ücret bordrosunun hatasız ve eksiksiz düzenlenmesi, çalışanın çalıştığı kurama karşı güvenini sağlamlaştıran bir etkiye sahiptir. Aylık ücret bordrosu, Vergi Usul Kanunu’na göre düzenlenmesi zorunlu bir belgedir. Bu nedenle, ücret bordrosunun düzenlenmesi hem işletme hem de çalışan için büyük bir öneme sahiptir.

Bu doğrultuda biz Yeditepe Akademi Eğitim ve Danışmanlık Merkezi olarak Bordrolama Eğitim programımızda hedefimiz şudur; katılımcılarımızın çalışan ücretini kusursuz bir şekilde hesaplamasını sağlama ve doğru veriler ışığında ücret bordrosunu oluşturmasını gerçekleştirme.


Bordrolama Eğitiminin Kazanımları

Ücret ile ilgili temel kavramları öğrenme

Ücret hesaplamasını etkileyen ölçek ve değişkenleri bilme

Hatasız ve eksiksiz bir şekilde ücret hesaplamasını gerçekleştirme

Doğru veriler eşliğinde aylık ücret bordrosunu düzenleme


Bordrolama Eğitiminin İçeriği

 • Brüt ücret/ Net ücret/ İşveren maliyeti
 • Yasal kesintiler
 • Brüt ücretten net ücrete hesaplama
 • İşveren maliyetleri
 • Fazla çalışma hesaplamaları
 • Gelir vergisi matrahı ve kümülatif gelir vergisi matrahı
 • Kümülatif gelir vergisi matrahına ilişkin uygulamalar
 • Bireysel emeklilik ve şahıs sigorta hesaplamaları
 • BES ve şahıs sigortası ödemelerinin gelir vergisi matrahına yansımaları
 • BES ve şahıs sigortası ödemelerinin prime esas kazanç matrahına etkileri
 • BES ve şahıs sigortası ödemelerinin ücret bordrosuna etkilerine yönelik uygulamalar
 • Kıdem tazminatı ve hesaplamaları
 • İhbar tazminatı ve hesaplamaları
 • Farklı nedenlerden dolayı işten çıkışlara ilişkin uygulamalar


Bordrolama Eğitiminde Neden Yeditepe Akademiyi Tercih Etmeliyiz?

Bordrolama Eğitimi, teknik kurallar serisi olarak değil analitik bakış açısı kazandıracak örnek vakalar kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Kurs Bilgileri

 • Süre: 2 Ay

Eğitmenler