Mali Tablolar Analizi Eğitimi

 • Eğitmen
 • Kategori
  Muhasebe

Mali Tablolar Analizi Eğitimi

Şirketlerin muhasebe bölümünde çalışanların ve mali analiz konusunda kendini geliştirmek isteyen bireylerin katılabileceği bir eğitimdir.

Mali Tablolar Analizi Eğitiminin Hedefi

Mali Tablo Analizi, mali tablolarda yer alan verilerin önemini ve anlamını tespit etmek için yapılan bir çalışmadır. Mali Tablo Analizi ile elde edilen sonuçlar, işletme ile ilgili alınacak kararların temelini oluşturur. Bu doğrultuda Mali Tablolar Analizi Eğitiminde hedefimiz şudur; katılımcılarımızın işletmenin geçmiş dönemlerdeki uygulamalarını analiz etmesi ve bugünkü durumunu yorumlayarak geleceğe yönelik alınacak kararları verebilmesi.

 

Mali Tablolar Analizi Eğitiminin Kazanımları

 • Mali tabloları ve özelliklerini tanıma
 • Mali tablolara analiz tekniklerini uygulayabilme
 • Analiz sonuçlarını yorumlayabilme


Mali Tablolar Analizi Eğitiminin İçeriği

Mali Tablolar Analizi Eğitimi, şirket yönetim kademesinde bulunanlara, muhasebe bölümünde çalışanlara, mali analiz hakkında bilgi sahibi olmak isteyen bireylere yönelik eğitimdir.

Eğitimin Konu Başlıkları;

 • Finansal Tablolar Analizi
 • Bilanço Tablosu
 • Gelir Tablosu
 • Fon Akım Tablosu
 • Nakit Akım Tablosu
 • Özkaynak Değişim Tablosu
 • Karşılaştırmalı Tablolar Analiz Tekniği
 • Dikey Yüzdeler Analiz Tekniği
 • Eğilim (Trend) Yüzdeleri Analiz Tekniği
 • Oran Analiz Tekniği
 • Likidite Oranları
 • Faaliyet Etkinliği Oranları
 • Mali Yapı Oranları
 • Karlılık Oranları
 • Dupont Modeli

 

Mali Tablolar Analizi Eğitiminde Neden Yeditepe Akademiyi Tercih Etmeliyiz?

Mali Tablolar Analiz Eğitimi, alanında uzman, piyasa deneyimi olan profesyonel eğitmenlerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Kurs Bilgileri

 • Süre: 4 ay

Eğitmenler