Stres Yönetimi Eğitimi

  • Eğitmen
  • Kategori
    Kişisel Gelişim

Stres Yönetimi Eğitimi

Stresin hayatındaki olumsuz etkilerini minumum seviyede tutmayı hedefleyen bireylere yönelik eğitimdir.

Stres Yönetimi Eğitiminin Hedefi

Sosyal bir varlık olan insan, çevresiyle sürekli etkileşim halindedir. Çevresiyle sürekli etkileşim halinde olan insanın stres yaşamaması hemen hemen imkansız bir durumdur. Bu nedenle insan, kaçınılmaz olan bu stres ile baş etmek ve stresin üstesinden gelmek zorundadır. Modern toplum hastalığı olarak da adlandırılan ve insanın tüm yaşamını etkileyen stres,  insanın fiziksel, duygusal, davranışsal ve ruhsal olarak sorun yaşamasına neden olmaktadır. 

Bu doğrultuda biz Yeditepe Akademi Eğitim ve Danışmanlık Merkezi olarak Stres Yönetimi Eğitim programımızda hedefimiz şudur; katılımcılarımıza etkili ve etkin bir stres yönetimi becerisi kazandırma.


Stres Yönetimi Eğitiminin Kazanımları

Stres ile ilgili temel kavramları öğrenme

Bireysel stres kaynaklarını tanımlama

İç seslerin stresi nasıl etkilediğini tespit etme

Stres yönetim stratejilerini öğrenme


Stres Yönetimi Eğitiminin İçeriği

Stres yönetimi temel kavramlar

Stresin kaynakları

Stres ile başa çıkma yolları


Stres Yönetimi Eğitiminde Neden Yeditepe Akademiyi Tercih Etmeliyiz?

Stres Yönetimi Eğitimi ile olumsuz düşünce ve inanç kalıplarını değiştirerek yerine olumlu düşünce ve inanç kalıplarını benimsetmede rehberlik ediyoruz. Bunu, alanında uzman ve psikoloji eğitimi almış profesyonel eğitmenlerimiz ile gerçekleştirmekteyiz.

Kurs Bilgileri

  • Süre: 20 saat

Eğitmenler