Temel Düzey Finansal Muhasebe Eğitimi

  • Eğitmen
  • Kategori
    Muhasebe

Temel Düzey Finansal Muhasebe Eğitimi

Muhasebe alanında okuyan üniversite öğrencilerinin ve muhasebe bölümünde çalışmak isteyenlerin katılabileceği bir eğitimdir.

Temel Düzey Finansal Muhasebe Eğitiminin Hedefi

Bilgi ve bilişim çağı olarak adlandırdığımız günümüzde teknolojinin hızlı bir şekilde değişmesi, ekonomik hayatın hız kesmeden gelişmesini sağlamıştır. Ekonomik hayatın temel yapı taşı işletmeler, bu hızlı değişimin odak noktasında yer almıştır. Bu durum, muhasebe mesleğinin sahip olduğu görevlerinin daha da artmasına neden olmuştur. Bu açıdan değerlendirdiğimizde muhasebe eğitimi değişin ve gelişen ekonomiye göre revize edilmesi gerekmektedir.

Bu doğrultuda biz Yeditepe Akademi Eğitim ve Danışmanlık Merkezi olarak Temel Düzey Finansal Muhasebe Eğitim programımızda hedefimiz şudur; katılımcılarımızın teorik olarak öğrendikleri bilgileri pratiğe dönüştürebilmelerini sağlama ve gerekli temel becerileri kazandırarak yeterlilik düzeylerini artırmalarını sağlama.

Temel Düzey Finansal Muhasebe Eğitiminin Kazanımları

  • Tek Düzen Hesap Planında yer alan hesaplarının işleyişini örnek uygulamalar üzerinde yapma
  • Muhasebenin temel mantığını anlama ve özümseme
  • Monografi uygulamaları üzerinde muhasebe sürecine hakim olma


Temel Düzey Finansal Muhasebe Eğitiminin İçeriği

Muhasebenin Tanımı ve Fonksiyonları

Muhasebenin Temel Kavramları

Muhasebede Hesap Kavramı

Muhasebede Hesap Çeşitleri ve İşleyişi

Bilanço Hesaplarının İşleyişi

Gelir Tablosu Hesaplarının İşleyişi 

Bilanço ve Gelir Tablosunun Düzenlenmesi

Örnek Uygulamalar


Temel Düzey Finansal Muhasebe Eğitiminde Neden Yeditepe Akademiyi Tercih Etmeliyiz?

Katılımcılarımızın teorik olarak öğrendiklerini pratiğe dönüştürmelerini sağlayabiliyoruz.

Muhasebeye karşı zaman içerisinde oluşan olumsuz tutumları olumluya dönüştürebiliyoruz.

Muhasebe eğitimini etkin ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz.

Kurs Bilgileri

  • Süre: 5 ay

Eğitmenler