Temel Düzey Maliyet Muhasebesi Eğitimi

  • Eğitmen
  • Kategori
    Muhasebe

Temel Düzey Maliyet Muhasebesi Eğitimi

Muhasebe alanında çalışan bireylerin ve üniversite öğrencilerinin katılabileceği bir eğitimdir.

Temel Düzey Maliyet Muhasebesi Eğitiminin Hedefi

Teknoloji ve ekonomi alanındaki hızlı gelişim, işletmelerin yoğun bir rekabet ortamında faaliyette bulunmasına neden olmuştur. İşletmelerin yoğun rekabet ortamında varlığını devam ettirebilmesi için, işletmelerin faaliyetlerinin sonucunda kar elde etmesi gerekmektedir. Kar, işletmenin elde ettiği gelir ile yaptığı giderler arasındaki olumlu farka denir. Kar seviyesinin yüksek düzeyde olması, gelirlerin yüksek olmasına bağlı olduğu kadar giderlerin optimal düzeyde olmasına da bağlıdır. Bu nokta maliyetlerin gerçeğe uygun bir şekilde tespit edilmesi büyük bir öneme sahiptir. Bu doğrultuda üretim ve hizmet işletmelerinin başarı elde etmesi için maliyet muhasebesi sisteminin oluşturulması gerekir.

Bu açıdan değerlendirdiğimizde biz Yeditepe Akademi Eğitim ve Danışmanlık Merkezi olarak Temel Düzey Maliyet Muhasebesi eğitim programımızda hedefimiz şunlardır; katılımcılarımızın maliyet muhasebesi sistemini öğrenmelerini sağlama ve yönetim kararlarına yardımcı olabilecek bilgi düzeyine erişmelerini sağlama.


Temel Düzey Maliyet Muhasebesi Eğitiminin Kazanımları

Üretim maliyetini oluşturan unsurları tespit edebilme

Ürün birim maliyetini hesaplayabilme

Maliyet muhasebesi sisteminin ürettiği bilgileri yönetim kararlarında kullanabilme

 

Temel Düzey Maliyet Muhasebesi Eğitiminin İçeriği

Maliyet muhasebesi ile ilgili temel kavramlar

Maliyetlerin sınıflandırılması

Maliyet unsurları

Maliyet yerleri

Maliyet dağıtım yöntemleri

Maliyet taşıyıcıları

Ürün maliyetini ve satış fiyatını belirleme

Gelir tablosu

Satılan malın maliyeti tablosu

Katkı payı ve başabaş noktası

Stratejik maliyet kararlarını oluşturma


Temel Düzey Maliyet Muhasebesi Eğitiminde Neden Yeditepe Akademiyi Tercih Etmeliyiz?

Temel Düzey Maliyet Muhasebesi Eğitimini örnek uygulamalar eşliğinde maliyet muhasebesi sistemini oluşturmayı ve maliyet odaklı karar verme becerisini kazandırmayı uzman eğitmenlerimiz ile birlikte gerçekleştiriyoruz.

Kurs Bilgileri

  • Süre: 5 ay

Eğitmenler