Zaman Yönetimi Eğitimi

  • Eğitmen
  • Kategori
    Kişisel Gelişim

Zaman Yönetimi Eğitimi

İş yaşamında ve bireysel hayatında zamanı etkin bir şekilde kullanmayı hedefleyen bireylere yönelik eğitimdir.

Zaman Yönetimi Eğitiminin Hedefi

Teknolojinin ve bilginin çok hızlı bir şekilde geliştiği günümüzde, yenilenemeyen, geri döndürülemeyen ve çok değerli bir kaynak olan zamanın, etkili ve verimli bir şekilde tüketilmesi büyük bir önem kazanmıştır. Bu doğrultuda biz Yeditepe Akademi Eğitim ve Danışmanlık Merkezi olarak Zaman Yönetimi Eğitim programımızda hedefimiz şudur; katılımcılarımızın zamanı etkili ve verimli bir şekilde kullanmalarını sağlama.


Zaman Yönetimi Eğitiminin Kazanımları

Zamanın önemini ve değerini bilme

Zaman yetersizliği yakınmalarının sona erdirme

Zaman tuzaklarını tanıma

Zamanı etkili ve verimli bir şekilde kullanabilme


Zaman Yönetimi Eğitiminin İçeriği

Zaman kavramı

Zaman tuzakları

Önceliklendirme

Planlama

Zaman Yönetimi

 

Zaman Yönetimi Eğitiminde Neden Yeditepe Akademiyi Tercih Etmeliyiz?

Zaman Yönetimi Eğitimi ile katılımcılarımızın zaman içerisinde kendilerini yönetebilmelerine öncülük etmekteyiz. Bunu, alanında uzman ve psikoloji eğitimi almış profesyonel eğitmenlerimiz ile gerçekleştirmekteyiz.

Kurs Bilgileri

  • Süre: 12 saat

Eğitmenler